Opbygning af Korps-Distrikt-Grupperåd

Korpset:
KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi er tilknyttet den internationale spejderorganisation - The World Organization of The Scout Movement (WOSM)
Vi har ca. 24.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste af dem er børn og unge, og en mindre del er voksne ledere.
Vores spejderarbejde er mest rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.
 
Spejderarbejde handler om at lære børn at føle ansvar for sig selv, hinanden og naturen. Gennem spejderarbejdet vil vi gerne lære børnene at danne deres egen mening i et demokratisk samfund. Vi vil gerne lære dem respekt for andre kulturer og for hinanden. 
 
 
Distriktet:
Fionia Distrikt er en del af KFUM-Spejderne i Danmark og samler KFUM-Spejdere fra den nordvestlige del af Fyn.
Der er 16 grupper med ca. 850 medlemmer. Fionia Distrikt arrangerer bl.a. turneringer og lederuddannelse.

Indmeldelse
Du er altid velkommen til at komme til et spejdermøde i den enhed som passer til din alder . Kom til 3-4 møder og find ud af om spejderlivet er noget for dig. Herefter kan du få udleveret en indmeldelsesblanket hos din leder eller du kan finde den her. Ved indmeldelse får du udleveret dit første spejdertørklæde.

Kontingent
Indmeldelsen koster 50kr. som opkræves sammen med det første kontigent. Kontigentet er 300kr. pr. halvår og betales via bankoverførsel. Der betales fuld pris for første barn og gives rabat på 50 kr. for søskende.  

Kirkeblade
For at sikre gruppen en betragtelig indtægt, varetager vi uddeling af kirkeblade i Tornbjerg.

På nogle af ruterne er det spejderne der deler kirkeblade ud, andre ruter varetages af frivillige forældre. Der deles kirkeblade ud 3-4 gange om året, og en rute tager 1-2 timer. Nogle af ruterne er baseret på at man kører dem i bil. Er der forældre der gerne vil hjælpe os med denne opgave skal I være velkommen til at kontakte Kristine på tlf. 28699737

Gruppe t-shirt
Vi er ved at finde en ny leverandør på vores t-shirt, så det er desværre ikke muligt at købe en for øjeblikket.

Vi har en gruppe t-shirt med logo og gruppenavn, som kan bestilles hos lederne. 

Priserne er:

 

Forældrehjælp
For at holde vores omkostninger nede, kan vi til tider have brug for, at der er forældre der vil hjælpe til med praktiske gøremål.

Vi plejer at arrangere en årlig arbejdsdag, hvor der er god tilslutning fra vore spejder-forældre. På arbejdsdagen får vi bl.a. vedligeholdt de grønne områder ved hytterne.

Til vore årlige gruppeweekend har vi et forældrekøkkenhold som sørger for måltiderne, så lederne har bedre tid til aktiviteter med børnene.

I skal desuden være opmærksom på, at når vi skal til forskellige arrengementer vil det være baseret på, at forældrene selv står for transporten af børnene.

Spejderuniform

Sådan bindes tørklædet med et venskabsknob.