Spejderloven - En spejder: 
lytter til Guds ord
er hjælpsom
respekterer andre
værner om naturen
er til at stole på
tager medansvar
finder sin egen mening

Hvad laver vi?

Vi mødes hver tirsdag kl 19 -20.30 ved "Det hvide hus" på Killerupgade 12. 

Tropsspejderne er delt i patruljer på 5-7 unge mennesker. Tanken er, at spejderne skal oplæres i demokrati og ansvar  gennem patruljesystemet.
Hver patrulje har en patruljeleder og -assistent, som er nogle af de ældste og erfarne spejdere. Patruljen planlægger i fællesskab hvilke temaer, som de vil beskæftige sig med, hvorefter patruljelederen og assistenten står for at lægge programmer for de enkelte møder i samarbejde med de voksne tropledere.
Vi arbejder med at udvikle mange forskellige sider af os selv. Kun en mindre del er teoretisk - spejderarbejde skal nemlig læres i praksis! At lære nye færdigheder foregår bedst ved at prøve tingene selv.  Spejderen lærer af sine erfaringer, fejl og succeser.

Vi skal som ledere bevare en tilpas autoritet til at sikre, at arbejdet ikke løber af sporet og at målene med arbejdet nås - at det er spejder-arbejde. Dette indebærer, at vi giver de unge del i ansvaret for arbejdet og dermed opfylder princippet om udvikling til selvstændighed. På den anden side er vi i lederjobbet også på lige fod med spejderne - har et venskab med spejderne.
Vi lægger stor vægt på ligeværdighed i relationer barn-barn, voksen-barn.
Vi er voksne, som er vores rolle bevidst, som guide for de unge mennesker.
Vi observerer de unge mennesker og hjælper dem på vej til en større forståelse af og respekt for deres forskelligheder.
Vi er altid parat til at deltage på lige fod med spejderne. På den måde skabes fællesskaber, hvor børn og voksne lærer at respektere hinanden, og unge kan se de voksnes ansvarlighed som en model for deres arbejde og engagement i spejdertroppen og det øvrige liv.

 

Lidt praktisk info for tropsspejdere

Vi lægger vægt på at være præcise, møde til tiden og overholde aftaler

Vi er udenfor i al slags vejr, og spejderen er selv ansvarlig for sin påklædning

Vi er forberedte og husker vores aftaler

Vi melder afbud til patruljelederen eller til troplederen